Vad är Insect Shield?


Allmän information

 • Insect Shield Teknologin var ursprungligen utvecklad för att skydda USA: s militära och amerikanska marinkår.
 • Insect Shield® är en godkänd leverantör till US Military och US Marine Corps.
 • Insect Shield® arbetar med internationella hjälporganisationer som World Vision och Medical Teams International
 • Produkter med Insect Shield Teknologin är perfekta för naturälskare, som vill ha hjälp med skydd mot irriterande myggor och fästingar.
 • Insect Shield teknologin konverterar kläder och redskap till långlivat effektivt insektsskydd.

 

Hållbarhet

 • Denna produkt har behandlats med Insect Shield Teknologin, som fixerar den aktiva substansen i produkten, vilket sedan varar för produktens förväntade livslängd.
 • Insect Shield® har en långvarig effekt genom produktens livstid

 

Testad och godkänd

 • Testad och godkänt skydd

 

Luktfri och osynlig

 • Den aktiva substansen som används för Insect Shield Teknologin är luktlös och osynlig.

 

Miljö

 • Insect Shield® behandlingsprocessen sker på slutprodukten i ett slutet system vilket innebär att det inte finns någon förlust av den aktiva substansen utanför systemet.
 • Insect Shield-processen utnyttjar ett proprietärt system som är utformat för att ingen aktiv substans ska förloras i miljön.
 • Den aktiva substansen för Insect Shield är utformad för att förbli i produkten.
 • I motsats till tygbehandlingar kräver Insect Shield®-behandlingsprocessen ingen avloppshantering.
 • Insect Shield® är bundet i väven av produkten med en långvarig effekt, vilket minimerar behovet av att använda insektssprayer.
 • Produkten kasseras som allmänt avfall.
 • Den behandlade Insect Shield®-produkten rekommenderas att tvättas som vanligt.
 • Kemtvätt tar bort aktiv substans.

 

Aktiv substans:

 • Permetrin

 

Vem kan använda produkter som behandlas med Insect Shield®

 • Kan användas av hela familjen utan några begränsningar för användning.
 • Kan användas av gravida eller ammande kvinnor.
 • Kan användas av spädbarn och barn.
 • Rekommenderas ej användas på katt.